Farlig gods-øvelser

Velkommen til DSBs
interaktive øvelsesmal.

Denne siden inneholder et sett med farlig gods-øvelser.

Tanken bak denne siden er at brukerne skal få et eierforhold til den ved at man tar ut og setter inn i det som kan betraktes som en "øvelsesbank". På sikt er det DSBs målsetning at siden skal bli en møteplass og ressurssenter for hele "Farlig gods-familien". Dette er brukernes fagside.

Erik Bleken
Senioringeniør
Farlige stoffer og transport av farlig gods

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Rambergveien 9, 3115 Tønsberg - Telefon sentralbord: 33 41 25 00 - E-post: farliggods.ovelser@dsb.no